Dags för den andra delen om kryssningar kring medelhavet, där jag tittar lite närmare på de olika kryssningsalternativ som erbjuds resenärer. I första delen tittade jag på de större kryssningarna som erbjuds och som är till stora delar fokuserade på centrala och västra medelhavet. I denna del skiftar jag fokus och vänder blicken mot östra medelhavet och några av de kryssningar som erbjuds här.