Så var det dags för den andra delen i denna serie där vi tittar lite närmare på konceptet att använda sig av kryssningsfartyg som ett seniorboende, istället för att flytta in på ett fysiskt hem någonstans i landet. Vi utgår här ifrån att man då är bosatt i USA, då undersökningarna som gjorts gör det enklare att jämföra kostnaderna mellan vad vi kallar ett traditionellt äldre- eller seniorboende kontra kostnaderna för att flytta in ”permanent” ombord på ett kryssningsfartyg. Att…