Nu var vi framme vid den tredje och sista delen kring ämnet seniorboende kontra permanent boende ombord på ett kryssningsfartyg. Vi har så här långt tittat lite på kostnaderna, från ett amerikanskt perspektiv och i många fall kan det vara betydligt billigare att bo ombord på ett fartyg istället för ett äldreboende och då behöver man inte heller kompromissa med att vara knuten till en fast position utan kan istället se världen. Det finns inget som stoppar seniorerna från att…