Så var det dags för den andra delen i denna serie där vi tittar lite närmare på konceptet att använda sig av kryssningsfartyg som ett seniorboende, istället för att flytta in på ett fysiskt hem någonstans i landet. Vi utgår här ifrån att man då är bosatt i USA, då undersökningarna som gjorts gör det enklare att jämföra kostnaderna mellan vad vi kallar ett traditionellt äldre- eller seniorboende kontra kostnaderna för att flytta in ”permanent” ombord på ett kryssningsfartyg. Att vi valde just USA som exempel är på grund av att just detta fenomen är ett allt mer förekommande fenomen i landet.

Kostnaderna

Att flytta in på ett kryssningsfartyg är för amerikanska seniorer ett riktigt attraktivt alternative, från en mängd olika perspektiv framför allt kostnadsmässigt då månadskostnaden för kryssningarna i regel hamnar lägre än vad månadskostnaden skulle bli på ett seniorboende med assistans.

Medelkostnaden för ett seniorboende med assistans, låg under 2017 på omkring $3750 per månad, enligt en undersökning som företaget Genworth genomfört. Detta ger således en total årskostnad på $45,000 vilket i sin tur motsvarar en dagskostnad på $123. Ställ då detta i jämförelse med vad dagskostnaden skulle bli ombord på ett kryssningsfartyg och ni hamnar på siffror från $100 per natt och lägre! Så redan där har senioren sparat $23 per natt, vilket under ett år blir omkring $8300 i sparade boendekostnader.

Detta var då ett dyrt exempel men tar vi en 12-dagars kryssning i södra Karibien så finns det sådana tillgängliga för omkring $780 per person, vilket då motsvarar $65 per natt. Är man sedan ett seniorpar, så brukar bolagen i många fall erbjuda en 50-procentig rabatt på den andra passagerarens biljett, vilket drar ner kostnaden per natt ytterligare. Totalt för paret blir kostnaden $98 per natt eller $49 per person, vilket är hälften av kostnaden jämfört med ett seniorboende. Så som ni förstår så är detta tveklöst ett alternativ för de äldre med tanke på de lägre kostnaderna. Förutom rabatt på partnerns biljett kan seniorer även få andra typer av rabatter ombord, tjäna in poäng som de får från varje kryssning och genomföra bokningar med ett kort som ger belöningar ombord, allt för att skära ned på kostnaderna och få ut det mesta av sitt boende, speciellt om man också vill ha tillgång extradetaljer som fri alkohol och utflykter vid de stopp som görs längs med kryssningen.

Kolla bolagen

Innan ni som passagerare väljer ett kryssningsfartyg eller rutt, se då till att man tillåter heltidsboende ombord på fartyget, då det inte är alla fartyg som tillåter detta.  Nu försöker dock de flesta bolagen att ackommodera seniorer som önskar bli långtidspassagerare ombord och därmed spendera månader om inte flera år ombord som passagerare. Förutom dessa korttidskryssningar som är ute någon vecka eller veckor i stöten finns det även längre kryssningar, så som Oceania’s jorden-runt-resa som sträcker sig över 180 dagar och hålls årligen från januari till juli månad. Detta kan vara ett ypperligt tillfälle att både bli omhändertagen och få uppleva världen på en och samma gång och låter onekligen som något jag absolut skulle kunna tänka mig när jag når denna ålder.